Bewoners in Amstenrade op zoek naar nieuw thuis

Woningen van ZOwonen aan het Raadhuisplein en de Putstraat in Amstenrade worden in 2026 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De betrokken bewoners zijn hier gisteravond bij een bewonersbijeenkomst over geïnformeerd. ZOwonen helpt ze bij het vinden van een nieuw thuis.

Jaren 50 woningen

De 2-op1- woningen dateren uit de jaren 50. Diverse klachten, zoals tocht, vocht, schimmel en koude klachten zorgen voor ongemak en hoge energiekosten. Daarnaast is dit soort woningen, door de moeilijke toe- en doorgankelijkheid, in de toekomst niet meer wenselijk. Renovatie is te ingrijpend, te kostbaar en leidt nog niet tot woningen die toekomstbestendig zijn vanwege bouwtechnische beperkingen.

Sloop is de enige optie

Sloop is onvermijdelijk. Geen fijne boodschap voor de bewoners. “Zeker in een kleine kern als Amstenrade is dit impactvol. Dat realiseren we ons. We helpen daarom de bewoners op alle mogelijke manieren om weer een nieuw thuis te vinden.” zegt Janine Godderij, directeur-bestuurder ZOwonen.

Sociaal Plan

Voor de bewoners wordt goed gezorgd. Het Sociaal Plan is vanaf vandaag van kracht. Met diverse vergoedingen, waaronder een verhuiskostenvergoeding van ongeveer 7200 euro. Het verhuizen naar een andere woning met deze vergoeding is voor velen een kans op een nieuwe wooncarrière. Naar een woning zonder trappen of een grotere of kleinere woning. De komende weken inventariseren we ieders woonwensen in een persoonlijk gesprek. We helpen en begeleiden elke bewoner zo goed mogelijk naar een nieuw thuis.

Nieuwbouw

Na de sloop in 2026 bouwt ZOwonen op de 2 vrijgekomen vlekken nieuwe woningen. Welk type woningen is nog niet bekend. We starten zo snel als mogelijk met de planontwikkeling. Ook in de kleine kernen investeren we in duurzame woningen. Met de sloop en nieuwbouw van deze 23 woningen streven we naar woningen die beter aansluiten op woonwensen en levensfases van mensen. Daarnaast zoeken we naar meer variatie in het woningaanbod in deze kern. Dit zorgt ook voor een makkelijkere doorstroming.

ZOwonen.com maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik te analyseren.

Meer informatie: Cookies Privacy